De meeste liefdesrelaties beginnen met verliefdheid en dat is mooi.. Na verloop van tijd kunnen scheurtjes ontstaan: je merkt dat de verschillen irritaties opleveren. Uiteindelijk sta je niet meer naast elkaar, je staat tegenover elkaar. Verdraagzaamheid is dan ver te zoeken.
Er ontstaan ruzies, onbegrip voor elkaar, overspel, emotionele verwijdering en seksuele problemen. Voor veel mensen zijn één of meerdere van deze problemen herkenbaar en vaak kunnen zij deze problemen samen oplossen.

Soms niet, de relatieproblemen blijven bestaan en je komt niet meer nader tot elkaar. De gevolgen hiervan krijgen steeds meer invloed op beide levens. Hier ontstaat de negatieve spiraal. Het lijkt wel of niets meer helpt om het tij te keren. In deze fase speelt soms bij één of beide partners de gedachte om uit elkaar te gaan. Het vertrouwen in het herstel van een liefdevolle relatie lijkt te zijn verdwenen.

Relatieproblemen zijn zeer ingrijpend in ons leven. Het is niet alleen nadelig voor beide partners, ook heeft het een negatief effect op de kinderen. De energie die nodig is om het tij te laten keren staat niet in verhouding staat tot de energie die het kost om de relatie op een liefdevolle manier voort te zetten.

Als relatietherapeut kan ik jullie begeleiden om de verbinding tussen jullie weer tot stand te brengen zodat er voor jullie weer een liefdevolle relatie ontstaat. Juist omdat iedere relatie uniek is, vraagt de terugkeer naar een liefdevolle relatie om maatwerk. Vanuit mijn jarenlange ervaring als relatietherapeut reik ik jullie handvatten aan om de knelpunten binnen de relatie aan te pakken.