Mediation vanuit de Rijksoverheid beschreven:

“Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. De mediator als bemiddelaar is onafhankelijk en neutraal en begeleidt u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een probleem.

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, gaat vertrouwelijk om met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen, zo nodig, op papier te staan in een overeenkomst.”

Mediation van een familieconflict

Het gezin of de familie is voor de meeste mensen het belangrijkste wat er is. Toch gebeurt het, dat er binnen een familie conflicten ontstaan waardoor familieleden uit elkaar worden gedreven. Dat kan veel leed veroorzaken. Het is niet altijd gemakkelijk om toenadering tot elkaar te zoeken en om de problemen op een prettige wijze op te lossen. Mediation kan hierbij helpen.

De rol van een familiemediator is om op een onafhankelijke wijze te bemiddelen bij het familieconflict. Zij bestudeert de problemen en gaat samen met de betreffende familieleden het gesprek aan. De mediator speelt hierin een begeleidende en bemiddelende rol. Verder zoekt zij samen met jullie naar oplossingen waarin elk betrokken familielid zich kan vinden. De mediator zal gedurende het hele proces aandacht hebben voor de eventuele emoties die hierbij kunnen opspelen. Om de conflictbemiddeling tot een goed eind te kunnen brengen is het essentieel dat alle betrokken familieleden vertrouwen hebben in de familiemediator.

Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van een mediator. Een mediator werkt voor alle betrokken partijen, ze velt geen oordeel, ze dringt geen oplossingen op en neemt zelf geen besluiten. Bij mediation gaat het erom dat u er, met hulp van een professionele bemiddelaar, samen uitkomt.


Van ex-partners naar co-ouders – aandacht voor beide ouders

Een scheiding heeft onbedoeld ook negatieve affecten op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in aanhoudende conflicten tussen de ouders na de scheiding. Daarom verdient de relatie tussen ex-partners met kinderen speciale aandacht. Bij een scheiding blijven ex-partners vaak achter met diepgaande emoties zoals wrok, angst, verdriet en gevoelens van onrechtvaardigheid. Dat bemoeilijkt een effectieve communicatie over de kinderen.

Door conflicten tussen ouders wordt het gevoel van veiligheid en zekerheid bij kinderen aangetast. Ook lopen zij het risico te betrokken te raken bij de ouderlijke ruzies, waardoor zij geen kind meer kunnen zijn en in de rol van bemiddelaar of boodschapper terechtkomen.

Om een nieuwe basis als co-ouders op te kunnen bouwen, is het noodzakelijk om ieders eigen aandeel in het mislukken van de relatie te erkennen. Dit blijkt echter moeilijk wanneer er nog geen effectieve aandacht besteed is aan de verwerking van de persoonlijke teleurstellingen van beide ex-partners.

Het is begrijpelijk dat de uitvoering van een ouderschapsplan vaak niet werkt na een scheiding. In een mediation-traject tijdens de scheiding is doorgaans beperkte ruimte voor gekwetste gevoelens. Wanneer aanhoudende ruzies een constructieve samenwerking in de weg staan, is een traject als co-ouders bij Paulien de Jong mogelijk

Paulien werkt effectief en doeltreffend en heeft oog voor de kwetsuren van beide ex-partners. Zo nodig behoort een individueel zij-traject tot de mogelijkheden. Een intake met ongeveer vier vervolggesprekken volstaat doorgaans om mensen op weg te helpen naar een evenwichtig co-ouderschap.